2013/12/17

SZOPKASiatkę można pobrać, wydrukować w formacie A3 na grubszym papierze, pokolorować, wyciąć
i skleić :))
*** Feel free to download ***